27. Ska man provta alla resenärer som blivit myggbitna under resa i område där zikavirus sprids?

Nej, provtagning är inte aktuell om man inte har symtom. Har man blivit myggbiten och haft en symtomfri infektion eller tillfrisknat har kroppen hanterat sjukdomen och man utvecklar därefter en immunitet mot zikavirus som troligen är livslång.

Gravida som rest i områden där zikavirus sprids kan efter bedömning av ansvarig läkare provtas för diagnostik av zikavirusinfektion, oavsett utveckling av sjukdomssymtom. Se ovanstående frågerubrik "Ska gravida kvinnor kontakta sjukvården efter resa i område där zikavirus sprids?".