28. Kan zikavirus överföras via blod?

Zikavirus kan överföras via blod. Blodgivning efter vistelse i tropiska länder är inte tillåtet under den närmaste tiden efter hemkomst enligt Socialstyrelsens föreskrifter om avstängning från blodgivning på grund av zikavirus.