3. Hur lång är inkubationstiden för zikavirusinfektion?

Den som insjuknar får vanligen symtom 2–7 dagar efter att ha blivit stucken av en infekterad mygga. Den maximala inkubationsperioden anges vara 12 dagar.