4. Vilka är de vanligaste symtomen vid zikavirusinfektion?

Endast 20–40 procent av de som infekteras med zikavirus utvecklar sjukdom och får då oftast milda symtom. De vanligaste symtomen är allmän sjukdomskänsla, hudutslag, feber, huvudvärk, ledvärk, muskelvärk och ögoninflammation. I allmänhet varar symtomen 2–7 dagar. Det är enbart utgående från symtomen omöjligt att särskilja zikavirusinfektion från dengue som är ett närbesläktat virus.