5. Hur behandlas zikavirusinfektion?

Specifik behandling saknas vid infektion med zikavirus. För att förhindra uttorkning rekommenderas vila, att hålla febern nere och dricka mycket vatten. Vid behov av medikamentell symtomlindring bör man undvika acetylsalicylsyra (ASA) och andra icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID) tills denguefeber har kunnat uteslutas, annars finns risk för blödningar, och hos barn finns risk för en sällsynt komplikation (Reyes syndrom, en form av progressiv hjärnskada).

Det finns inget förebyggande vaccin.