6. Är infektion med zikavirus farlig för gravida kvinnor?

Zikaviruset kan vara farligt för gravida kvinnor på sådant vis att en infektion med zikavirus kan leda till skador på fostrets nervsystem (bland annat mikrocefali). Andra fosterskador som setts i anslutning till maternell infektion med zikavirus är förtunning av hjärnbarken, ögonskador och spastiska rörelsestörningar i extremiteter. Hur stor risken för fostret att drabbas av skador är i nuläget inte helt klarlagd, preliminära undersökningar från bland annat Brasilien har angivit en risk mellan 1–13 procent under den första trimestern av en graviditet och lägre risker under andra och tredje trimestern. Man bör komma ihåg att fosterskador till följd av infektioner under graviditet inte är ett nytt fenomen i samband med zikavirus; många smittämnen som förekommer även i Sverige kan orsaka fosterskador, bland annat cytomegalovirus (CMV), herpesvirus, toxoplasma (parasitinfektion), och röda hund (rubella).