7. Är infektion med zikavirus farlig för barn?

Det finns inga tecken på att sjukdomen drabbar barn på annat sätt än vuxna. En sammanställning från USA innefattande 158 barn och ungdomar som drabbats av postnatal infektion med zikavirus 2015–2016 påvisar ingen förekomst av allvarliga komplikationer i denna åldersgrupp.