8. Är infektion med zikavirus farlig för andra grupper?

Zikavirus är för de allra flesta ofarligt och de som insjuknar behöver sällan söka sjukvård.

Från utbrotten i Brasilien och Franska Polynesien har det dock rapporterats en ökad förekomst av Guillain-Barrés syndrom (GBS) som ovanlig komplikation till infektion med zikavirus. Guillain-Barrés syndrom (GBS) uppträder även i sällsynta fall efter infektion med andra smittämnen, exempelvis Campylobacter, cytomegalovirus och influensa.