9. Finns det koppling mellan zikavirusinfektion och medfödda missbildningar av hjärnan?

I dag råder internationell konsensus om ett orsakssamband mellan infektion med zikavirus hos den gravida kvinnan och utveckling av fosterskador i form av bland annat mikrocefali, vilket först sågs i samband med utbrotten i Brasilien och Franska Polynesien. Det finns en sammanställning från USA där man följt upp 442 gravida kvinnor med säkerställd zikavirusinfektion, och i den föddes 26 barn (6 procent) med någon form av hjärnskada, oftast mikrocefali i kombination med annan nervskada. Enligt samma undersökning sågs fosterskador hos 11 procent av barnen till mödrar som exponerades för zikavirus under den första trimestern, men inga barn med fosterskador om modern infekterades under andra eller tredje trimestern.