• Apkoppor (engelska monkeypox) är i grunden en zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa. Viruset kan även överföras mellan människor, även om det tidigare varit relativt ovanligt. Under våren och sommaren 2022 har ett stort antal fall av överföring mellan människor upptäckts i flera länder.

  Sjukdomsinformation om apkoppor

  Uppdaterad: 2022-07-19 09:50

  Direktlänk till frågan
 • Dessa symtom är vanliga:

  • blåsor eller sår på bålen, armar, ben, händer och fötter
  • blåsor eller sår i ansiktet eller i och runt munnen
  • blåsor eller sår på och runt könsorganen och runt analöppningen
  • svårigheter att äta och dricka på grund av blåsor eller sår som kliar och gör ont
  • problem med avföring, t.ex. diarré, och svårigheter att kissa
  • feber
  • ont i huvudet och i musklerna
  • svullna lymfkörtlar
  • smärta runt analöppningen och i ändtarmen
  • tyngdkänsla i nedre delen av magen och i bäckenet.

  Uppdaterad: 2022-07-19 09:51

  Direktlänk till frågan
 • Blåsorna man får vid apkoppor kan påminna om både vattkoppor och herpes, som båda är betydligt vanligare än apkoppor. Du bör misstänka apkoppor om du får symtom och de senaste tre veckorna antingen haft nära kontakt med en person som haft symtom på apkoppor, eller om du haft ny sexuell kontakt med en eller flera män som har sex med män.

  Uppdaterad: 2022-07-19 09:52

  Direktlänk till frågan
 • Ny kunskap om hur sjukdomen sprids tillkommer löpande.

  Apkoppor smittar framför allt vid nära fysisk kontakt med en person som är infekterad. Fysiska sexuella kontakter, eller andra nära hudkontakter med en smittsam person som har blåsor, utgör en särskilt hög risk.

  Det har också förekommit ett mindre antal fall med indirekt spridning, till exempel via sängkläder, handdukar, sexleksaker m.m. som en person med apkoppor har varit i kontakt med.

  Sannolikt kan viruset även spridas via luftvägarna, skadad hud (även små skador som inte syns), slemhinnor eller sädesvätska och slidsekret, men alla potentiella smittvägar är ännu inte helt klarlagda.

  Uppdaterad: 2022-07-19 09:52

  Direktlänk till frågan
 • I den pågående smittspridningen har överföring av virus nästan uteslutande skett i samband med sexuella kontakter. Eftersom överföringen kan ske vid kontakt med blåsor på huden och även via luftvägar, anses kondom inte ge ett fullgott skydd mot apkoppor.

  Uppdaterad: 2022-07-19 09:52

  Direktlänk till frågan
 • Sjukdomen kan orsaka mycket smärta och obehag, men läker i regel av sig självt inom två till fyra veckor. Vuxna personer blir sällan allvarligt sjuka. Det har dock förekommit fall av sjukhusinläggningar, som följd av exempelvis svårigheter att äta på grund av smärtsamma blåsor i munnen. I sällsynta fall kan sjukdomen leda till komplikationer och i undantagsfall leda till att man avlider.

  Uppdaterad: 2022-08-01 11:02

  Direktlänk till frågan
 • Det går att förebygga smitta genom att undvika närkontakt med personer som är infekterade med apkoppor. Sexuella kontakter och nära hudkontakter med blåsor utgör en särskilt hög smittrisk.

  Uppdaterad: 2022-07-19 09:52

  Direktlänk till frågan
 • Det finns ingen specifik behandling mot sjukdomen, däremot finns läkemedel som kan lindra symtomen vid svår sjukdom. De flesta behöver ingen behandling, utan besvären går över av sig självt efter två till fyra veckor.

  Uppdaterad: 2022-07-19 09:52

  Direktlänk till frågan
 • Ja, det finns ett vaccin, men tillgången är mycket begränsad och tillverkningstiden för nytt vaccin är lång. Eftersom få doser finns tillgängliga rekommenderar Folkhälsomyndigheten att doserna används för att minska risken för att utveckla sjukdom hos personer som har haft nära fysisk kontakt med en person som har apkoppor.

  Det vaccin som finns tillgängligt är inte tillräckligt för att stoppa spridningen av apkoppsvirus, utan även andra åtgärder måste tillämpas och följas för att spridningen ska kunna stoppas.

  Uppdaterad: 2022-07-26 14:49

  Direktlänk till frågan
 • Apkoppor är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom. Det innebär att smittskyddsåtgärder som till exempel smittspårning och förhållningsregler ska användas för att begränsa spridningen. Alla fall av apkoppor ska anmälas till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

  Uppdaterad: 2022-07-19 09:54

  Direktlänk till frågan
 • Antalet fall i Sverige ökar hela tiden sedan utbrottets start i maj. Överföringen av viruset har huvudsakligen skett i samband med sexuella kontakter med nära hudkontakt mellan män som har sex med män.

  Den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC bedömer att risken för en bred smittspridning i befolkningen är låg. De bedömer dock även att risken är hög att viruset överförs inom de grupper av män som har sex med män där det är vanligt med många sexuella kontakter.

  Uppdaterad: 2022-07-19 09:53

  Direktlänk till frågan
 • Yngre barn, gravida och personer med nedsatt immunförsvar löper ökad risk för allvarlig sjukdom om de smittas av apkoppsvirus.

  Uppdaterad: 2022-07-19 09:51

  Direktlänk till frågan