• Apkoppor (engelska monkeypox) är i grunden en zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa. Viruset kan även överföras mellan människor, även om det tidigare varit relativt ovanligt. Under våren och sommaren 2022 har ett stort antal fall av överföring mellan människor upptäckts i flera länder.

  Sjukdomsinformation om apkoppor

  Uppdaterad: 2022-07-19 09:50

  Direktlänk till frågan
 • Dessa symtom är vanliga:

  • blåsor eller sår på bålen, armar, ben, händer och fötter
  • blåsor eller sår i ansiktet eller i och runt munnen
  • blåsor eller sår på och runt könsorganen och runt analöppningen
  • svårigheter att äta och dricka på grund av blåsor eller sår som kliar och gör ont
  • problem med avföring, till exempel diarré, och svårigheter att kissa
  • feber
  • ont i huvudet och i musklerna
  • svullna lymfkörtlar
  • smärta runt analöppningen och i ändtarmen
  • tyngdkänsla i nedre delen av magen och i bäckenet.

  Uppdaterad: 2022-08-19 15:16

  Direktlänk till frågan
 • Blåsorna man får vid apkoppor kan påminna om både vattkoppor och herpes, som båda är betydligt vanligare än apkoppor. Du bör misstänka apkoppor om du får symtom och de senaste tre veckorna antingen haft nära kontakt med en person som haft symtom på apkoppor, eller om du haft ny sexuell kontakt. Det gäller särskilt, men inte enbart, om du är en man som har haft sex med andra män.

  Uppdaterad: 2022-08-19 15:17

  Direktlänk till frågan
 • Ny kunskap om hur sjukdomen sprids tillkommer löpande.

  Apkoppor smittar framför allt vid nära fysisk kontakt med en person som är infekterad. Fysiska kontakter, som sexuella kontakter eller andra nära hudkontakter med en smittsam person som har blåsor, utgör en särskilt hög risk.

  Det har också förekommit ett mindre antal fall med indirekt spridning, till exempel via sängkläder, handdukar, sexleksaker med mera som en person med apkoppor har varit i kontakt med.

  Sannolikt kan viruset även spridas via luftvägarna, skadad hud (även små skador som inte syns), slemhinnor eller sädesvätska och slidsekret, men alla potentiella smittvägar är ännu inte helt klarlagda.

  Uppdaterad: 2022-08-19 15:19

  Direktlänk till frågan
 • I den pågående smittspridningen har överföring av virus i huvudsak skett i samband med sexuella kontakter, men apkoppor är inte enbart en sexuellt överförd infektion. Eftersom överföringen kan ske vid kontakt med blåsor på huden, ger kondom inte ett fullgott skydd mot apkoppor. Kondom skyddar mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner.

  Uppdaterad: 2022-08-19 15:20

  Direktlänk till frågan
 • Sjukdomen kan orsaka mycket smärta och obehag, men läker i regel av sig självt inom två till fyra veckor. Det har förekommit att personer med apkoppor behövt läggas in på sjukhus, för att de exempelvis haft svårigheter att äta på grund av smärtsamma blåsor i munnen. I sällsynta fall kan sjukdomen leda till komplikationer och i undantagsfall orsaka dödsfall.

  Uppdaterad: 2022-08-19 15:20

  Direktlänk till frågan
 • Det går att förebygga smitta genom att undvika närkontakt med personer som är infekterade med apkoppor. Nära hudkontakter, exempelvis sexuella kontakter, med en person som bär på infektionen innebär en särskilt hög smittrisk. I det pågående utbrottet av apkoppor har sjukdomen framför allt spridits bland personer med många sexuella kontakter.

  Uppdaterad: 2022-08-19 15:21

  Direktlänk till frågan
 • Undvik nära hudkontakter, särskilt nya sexuella kontakter, om du har symtom på apkoppor. Då minskar du risken för att smitta andra med apkoppor.

  Uppdaterad: 2022-08-19 15:24

  Direktlänk till frågan
 • Om du misstänker att du har apkoppor ska du undvika nära hudkontakter med både människor och djur. Du bör också söka vård för att få rätt diagnos. Om det visar sig att du bär på apkoppor får du förhållningsregler som talar om hur du ska göra för att inte föra smittan vidare.

  Uppdaterad: 2022-08-19 15:25

  Direktlänk till frågan
 • Det finns ingen specifik behandling mot sjukdomen, däremot finns läkemedel som kan lindra symtomen vid svår sjukdom. De flesta behöver ingen behandling, utan besvären går över av sig självt efter två till fyra veckor.

  Uppdaterad: 2022-07-19 09:52

  Direktlänk till frågan
 • Ja, det finns ett vaccin, men tillgången är mycket begränsad och tillverkningstiden för nytt vaccin är lång. Få doser finns tillgängliga. Bland de med hög risk för att bli exponerade för apkoppsvirus kommer individer med ökad risk för allvarlig sjukdom att prioriteras vid vaccination.

  Den mängd vaccin som finns tillgänglig räcker inte för att stoppa spridningen av apkoppsvirus. För att smittspridningen ska kunna bromsas behöver vaccination även fortsättningsvis kombineras med andra åtgärder, som provtagning, smittspårning och information om sjukdomen. Att följa de förhållningsregler som ges av behandlande läkare är också en viktig förebyggande åtgärd.

  Uppdaterad: 2022-09-20 10:17

  Direktlänk till frågan
 • Det går inte att beställa vaccination själv. Personer som identifieras i en smittspårning och bedöms behöva vaccination kommer att kontaktas av vården och erbjudas vaccin. Om du misstänker att du har blivit utsatt för apkoppsvirus bör du kontakta sjukvården för rådgivning och eventuell provtagning.

  Uppdaterad: 2022-08-19 15:30

  Direktlänk till frågan
 • Apkoppor är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom. Det innebär att smittskyddsåtgärder som till exempel smittspårning och förhållningsregler ska användas för att begränsa spridningen.

  Vården ska anmäla alla fall av apkoppor till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

  Uppdaterad: 2022-08-19 15:31

  Direktlänk till frågan
 • Antalet fall i Sverige har ökat successivt sedan utbrottets start i maj. Utbrottet är fortfarande begränsat, och med insatta åtgärder är risken för stor smittspridning liten.

  Den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC bedömer att risken för en bred smittspridning i den europeiska befolkningen är låg.

  Samtidigt bedömer de att risken är hög att viruset överförs inom de grupper av män som har sex med män och som har många sexuella kontakter.

  Folkhälsomyndigheten gör samma bedömning för Sverige: risken för bred smittspridning bedöms i nuläget vara låg samtidigt som fallen fortsätter öka bland individer med många sexuella kontakter, framför allt inom gruppen män som har sex med män.

  Uppdaterad: 2022-08-19 15:32

  Direktlänk till frågan
 • Yngre barn samt gravida och personer med nedsatt immunsystem har större risk att bli allvarligt sjuka om de smittas av apkoppsvirus.

  Uppdaterad: 2022-08-19 15:33

  Direktlänk till frågan
 • Smittspridning av apkoppor på arbetsplatser, förskolor och skolor har hittills bara rapporterats i enstaka fall runt om i världen.

  Om en person konstateras ha apkoppor får hen särskilda förhållningsregler från vården för att undvika att överföra apkoppor till andra.

  Uppdaterad: 2022-08-19 15:34

  Direktlänk till frågan