Campylobacter (Sverige juli 2023–)

Lyssna

Antalet fall av campylobacterinfektion har varit fortsatt hög under augusti. Uppgången av fall har föregåtts av en ökning hos campylobacter hos slaktkycklingflockar. God hygien vid hantering av rå kyckling minskar risken att bli smittad.

2023-09-21

Antalet rapporterade fall som smittats i Sverige av campylobacterinfektion har fortsatt legat högt under augusti med i genomsnitt 140 anmälda fall per vecka, men har minskat något de senaste tre veckorna. Antal fall under perioden augusti-september är jämförbart med samma tid på året under föregående år.

Figur 2023-09-21. Antalet rapporterade fall av campylobacterinfektion per vecka smittade i Sverige eller med okänt smittland till och med vecka 37 samt i jämförelse med de tre föregående åren.

Under vecka 30-34 vara antalet fall ca 140 per vecka för att under vecka 35-37 minska något.

2023-08-02

Antalet rapporterade fall med campylobacterinfektion har fortsatt att öka de senaste veckorna och fallen är spridda över stora delar av landet. Denna uppgång överensstämmer väl med den ökning som brukar ske under denna tid på året.

Figur 2023-08-02: Antalet rapporterade fall av campylobacterinfektion per vecka smittade i Sverige eller med okänt smittland till och med vecka 31 (vecka 31 omfattar dock bara fall rapporterade till och med 2023-08-01) samt i jämförelse med de tre föregående åren.

Stapeldiagram som visar Antalet rapporterade fall av campylobacterinfektion per vecka smittade i Sverige eller med okänt smittland

2023-07-06

Det har skett en ökning av antalet personer som har smittats av tarmbakterien campylobacter de senaste veckorna. Under vecka 26 (26 juni-2 juli) ökade antalet rapporterade fall ytterligare jämfört med föregående veckor och ökningen ser ut att fortsätta. Fallen återfinns i flertalet regioner.

Figur 2023-07-06: Antalet rapporterade fall av campylobacter per vecka smittade i Sverige eller med okänt smittland (230706). Vecka 27 är ännu inte komplett.

Antalet sjuka ökade från vecka 21 till vecka 25 till cirka 60 fall per vecka från tidigare 30 fall per vecka. Vecka 26 ökade fallen ytterligare. Liknande ökning ses för åren 2020-2022.