13 december

Under förra veckan rapporterades färre personer insjuknade i campylobacterinfektion, dock är det för tidigt att säga att utbrottet är över.

Figur. Antal rapporterade fall med campylobacterinfektion per vecka, smittade i Sverige eller okänt smittland, 2017 och 2018 (t.o.m. v 49)

Antal rapporterade fall med campylobacterinfektion per vecka, smittade i Sverige eller okänt smittland, 2017 och 2018 (t.o.m. v 49).

30 november

Under de senaste veckorna ses en ökning av antalet personer som insjuknat i campylobacterinfektion. Färsk kyckling misstänks ligga bakom ökningen och berörda myndigheter utreder gemensamt orsaken till ökningen för att kunna vidta åtgärder.

Antalet personer som smittats av campylobacter i Sverige, eller där smittland ännu är okänt, har de senaste två veckorna varit högre än förväntat för säsongen. Fallen har anmälts från hela landet. Ålders- och könsfördelningen ser ut som det normalt gör för campylobacterinfektion, med jämn fördelning mellan män och kvinnor och fall från alla åldersgrupper men något färre fall bland barn och äldre än bland medelålders.

Ökningen sammanfaller med rapporter om förhöjd förekomst av campylobacter i kycklingflockar. En anhopning av fall som kopplas till arbete i kycklingproduktion har också rapporterats. Det är ännu inte känt om det finns någon koppling mellan de olika händelserna, men den samlade analysen talar för att kyckling kan vara orsaken till ökningen. Berörda myndigheter arbetar för att undersöka orsakerna till ökningen av campylobacterfall och för att vidta åtgärder.

Figur. Antal rapporterade fall med campylobacterinfektion per vecka, smittade i Sverige eller okänt smittland, 2017 och 2018 (t.o.m. v 47).

Graf över antalet fall av campylobacterinfektion i utbrottet i november 2018