PCR-test

Ett PCR-test visar om personen har en pågående eller en nyligen genomgången infektion med covid-19. I detta test undersöker man om det finns arvsmassa från viruset som orsakar infektionen. Testet tas i ett tidigt skede av sjukdomen.

Läs mer om PCR-test

Antikroppstest

Den andra typen av test kallas antikroppstest och visar om en person har haft covid-19 och därmed bildat antikroppar mot viruset. Det kan visa om en person har fått ett helt eller delvis skydd mot covid-19 efter en genomgången infektion.

Läs mer om antikroppstest

Tidslinje för provtagning

PCR-test tas under pågående sjukdom och bör tas i ett tidigt skede då virusnivåerna efter den första veckan sedan börjar sjunka. Personen ska i regel ha symtom förenliga med covid-19. PCR-tester påvisar arvsmassa från virus och diagnostiserar pågående covid 19 och potentiellt smittsam infektion. Positiva provsvar anmäls enligt smittskyddslagen till regional smittskyddsenhet och Folkhälsomyndigheten.

Antikroppstester tas efter genomgången infektion. Antikroppar bildas i regel under slutet av den första/början av den andra infektionsveckan med en ökning av nivåerna under första månaden. Först 2–3 veckor efter insjuknandet har de flesta tester en tillräckligt hög känslighet för påvisning av antikroppar.

Grafik som visar en tidslinje över vilka veckor det är lämpligt att ta PCR-test respektive antikroppstest

Vården bedömer

Det är vården som bedömer om du bör göra ett test beroende på dina symtom och hur regionens riktlinjer ser ut. Känner du dig sjuk och har symtom för covid-19 eller vill veta om du haft infektionen kan du läsa mer på 1177.se/covid19-prov för att ta reda på hur det är ordnat med testningen där du bor. Regionen ansvarar också för antikroppstester som visar om du har haft covid-19. Även vissa privata aktörer tar dessa tester och ansvarar då för all information kring utförande och provsvar.

Se filmen Hur vet man om man har eller har haft covid-19?

Läs mer

Testning för reseintyg

Testning av barn