PCR-test

Ett PCR-test visar om personen har en pågående eller en nyligen genomgången infektion med covid-19. I detta test undersöker man om det finns arvsmassa från viruset som orsaker infektionen. Testet tas i ett tidigt skede av sjukdomen.

Läs mer om PCR-test

Antikroppstest

Den andra typen av test kallas antikroppstest och visar om en person har haft covid-19 och därmed bildat antikroppar mot viruset. Det kan visa om en person har fått ett helt eller delvis skydd mot covid-19 efter en genomgången infektion.

Läs mer om antikroppstest

Tidslinje för provtagning

PCR-test tas under pågående sjukdom och bör tas i ett tidigt skede då virusnivåerna efter den första veckan sedan börjar sjunka. Personen ska i regel ha symtom förenliga med covid-19. PCR-tester påvisar arvsmassa från virus och diagnostiserar pågående covid 19 och potentiellt smittsam infektion. Positiva provsvar anmäls enligt smittskyddslagen till regional smittskyddsenhet och Folkhälsomyndigheten.

Antikroppstester tas efter genomgången infektion. Antikroppar bildas i regel under slutet av den första/början av den andra infektionsveckan med en ökning av nivåerna under första månaden. Först 2–3 veckor efter insjuknandet har de flesta tester en tillräckligt hög känslighet för påvisning av antikroppar.”

Grafik som visar en tidslinje över vilka veckor det är lämpligt att ta PCR-test respektive antikroppstest

Vården bedömer

Det är vården som bedömer om du bör göra ett test beroende på dina symtom och hur regionens riktlinjer ser ut. Känner du dig sjuk och har symtom för covid-19 eller vill veta om du haft infektionen kan du läsa mer på 1177.se/covid19-prov för att ta reda på hur det är ordnat med testningen där du bor. Regionen ansvarar också för antikroppstester som visar om du har haft covid-19. Även vissa privata aktörer tar dessa tester och ansvarar då för all information kring utförande och provsvar.

Testning för reseintyg

Här listas digitala vårdgivare som har angett att de kan utfärda reseintyg. De digitala vårdgivarna har själva angett kontaktuppgifter och övrig information nedan. Notera att olika länder kräver olika typer av intyg för inresa. Utrikesdepartementet (UD) har samlat råd och anvisningar kring att resa till och från andra länder och Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. PCR-testning för reseintyg ingår inte i den av staten finansierade testningen som regionerna åtagit sig att genomföra för att identifiera fall vid misstänkt covid-19-infektion.

Folkhälsomyndigheten gör inte några test, har ni frågor kontakta de digitala vårdgivarna direkt.

Här kan du testa dig inför resa

Bergus Medical
För reseintyg om du saknar svenskt personnummer, ring 08-400 275 00 vardagar kl. 8-12 och 13-17.

Gendoktorn Medicinsk Service i Göteborg
Vi utfärdar reseintyg baserade på PCR-analyser.

Hedda Care 
Hedda Care erbjuder friskintyg och reseintyg. Vi utför PCR-test och utfärdar därefter ett signerat och stämplat intyg som motsvarar kraven i det aktuella landet. Alla kunder är välkomna även personer utan svenskt personnummer.  

www.heddacare.se

Hagakliniken Göteborg
Har man inte svenskt personnummer kan man boka på telefon måndag-fredag kl. 09:00-16:00 eller över mejl. 

iDr-Kliniken Göteborg
Vi genomför PCR-tester, antikroppstester och utfärdar friskintyg. Expresstider med svar samma dag. Ordinarietider med svar inom 1-2 vardagar.

Legehuset Sverige
Utför antikroppstest samt PCR-test och utfärdar därefter ett signerat och stämplat reseintyg. Vi har öppet alla dagar i veckan kl. 12-18. 

Medicinska Intyg
Erbjuder PCR-test för reseintyg i Stockholm.

Nina Nurse AB
Skriver reseintyg utifrån utfört testresultat.

Nocdoc.se

Nocdoc.se erbjuder antikroppstest, PCR-test för misstänkt pågående COVID-19 infektion och utfärdande av reseintyg. Resultat normalt inom 1-2 vardagar. Reseintyg på svenska samt engelska i pdf-format.

Quality Care Vegatus
Erbjuder utländska medborgare testning och intyg. Ring på vårt telefonnummer 010-139 18 19 för inbokning av tester.

Sina Care

TATAA Biocenter

Öresundsläkarna/Öresundshälsan

Erbjuder antikroppstester venöst samt PCR. Vi tar emot svenska såväl som utländska medborgare. Endast tidsbokning.

Se filmen Hur vet man om man har eller har haft covid-19?