Frågor och svar om covid-19 (coronavirus)

Frågor och svar riktar sig främst till allmänheten. För att lyssna på en enskild fråga och svar öppnar du frågan genom att klicka på + och sedan på Lyssna.

Sidan uppdaterad senast: 26 maj kl. 14:09

Viruset och sjukdomen

Statistik

Provtagning, vaccin och behandling

Smittspridning

Karantän och avspärrning

  • Vilka regler gäller för att sätta någon i karantän i Sverige?

    Eftersom det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 är klassad som samhällsfarlig, kan smittskyddsläkaren i respektive sjukvårdsregion besluta om karantän för friska personer. Det kan handla om att placera personerna i hemmet, en avgränsad del av en byggnad eller ett område.

    Men att sätta en person i karantän är en kraftfull åtgärd som är noga reglerad i smittskyddslagen. Om en mindre ingripande åtgärd kan få samma effekt, ska smittskyddsläkaren välja den istället. En sådan åtgärd kan t.ex. vara beslut om särskilda hygienrutiner för den smittade personen eller avstängning från arbetet, skolan eller förskolan.

    Uppdaterad: 2020-03-20 14:30

Så kan vi minska smittspridningen

Smittskydd och övervakning

Sammankomster

Information till resenärer

Barn

Övriga frågor

Gå till toppen av sidan