Viruset och sjukdomen

Smittspridning

 • Kan covid-19 smitta mellan djur och människa och kan mitt husdjur smittas av viruset?

  Det är troligt att några av de första personerna som fick sjukdomen covid-19, blev smittade vid ett besök på en marknad med levande djur i Kina. Det är i dagsläget oklart från vilket djur smittan spreds och hur smittspridningen gick till.

  Det finns enstaka rapporter om att smittan kan överföras från människa till husdjur under vissa omständigheter men sannolikheten att det sker bedöms vara liten. Den pågående epidemin drivs av en smittspridning mellan människor.

  För att förebygga smittspridning är den allmänna rekommendationen att följa normala hygienrutiner.

  Läs mer: Det nya coronaviruset är en folkhälsofråga (SVA)

  Uppdaterad: 2020-03-26 14:17

Så kan vi minska smittspridningen

Smittskydd och övervakning

Provtagning, vaccin och behandling

Statistik

Sammankomster och verksamheter

Serveringsställen

Information till resenärer

Karantän och avspärrning

Barn

Oro och psykiskt välmående