Viruset och sjukdomen

Smittspridning

Så kan vi minska smittspridningen

Smittskydd och övervakning

Provtagning, vaccin och behandling

Statistik

Sammankomster och verksamheter

Serveringsställen

Information till resenärer

 • Vad gäller för kollektivtrafik och allmänna färdmedel?

  Kollektivtrafik och allmänna färdmedel, omfattas inte av förbudet mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer.

  Folkhälsomyndigheten har beslutat om ändrade allmänna råd som gäller från och med 13 juni och som preciserar det personliga ansvaret i samband med resor.

  För att undvika spridning av covid-19 bör de verksamheter som sköter kollektivtrafik och allmänna färdmedel:

  • se till att trafiken körs i den omfattning som behövs för att minska risken för trängsel
  • begränsa antalet passagerare per fordon
  • informera sina passagerare om hur de kan minimera risken för smittspridning.

  Råden gäller för de flesta persontransporterna, dvs. även för till exempel färdtjänst, skolskjuts och sjukresor, men inte för privata resor med egna fordon.

  Uppdaterad: 2020-06-16 17:10

Karantän och avspärrning

Barn

Oro och psykiskt välmående