Så kan vi minska smittspridningen

Testning

För föräldrar

Viruset och sjukdomen

Smittspridning

Statistik

Sammankomster och verksamheter

Serveringsställen

Information till resenärer

 • Vad gäller för kollektivtrafik och allmänna färdmedel?

  Kollektivtrafik och allmänna färdmedel, omfattas inte av förbudet mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer.

  I Folkhälsomyndighetens allmänna råd beskrivs det personliga ansvaret vid kollektivtrafikresor.

  För att undvika spridning av covid-19 bör de verksamheter som sköter kollektivtrafik och allmänna färdmedel:

  • se till att trafiken körs i den omfattning som behövs för att minska risken för trängsel
  • begränsa antalet passagerare per fordon
  • informera sina passagerare om hur de kan minimera risken för smittspridning.

  Råden gäller för de flesta persontransporterna, dvs. även för till exempel färdtjänst, skolskjuts och sjukresor, men inte för privata resor med egna fordon.

  Uppdaterad: 2020-09-08 10:48

Oro och psykiskt välmående