Frågor och svar om covid-19 (coronavirus)

Frågor och svar om sjukdomen covid-19 riktar sig främst till allmänheten. Senaste information och aktuella siffror finns på vår sida om utbrottet.

Sidan uppdaterad senast: 3 april kl. 07:17

Frågor och svar om nya regler för restauranger, krogar m.m.

Samlad information om coronaviruset och covid-19

In English: Frequently asked questions about COVID-19

Viruset och sjukdomen

Statistik

Provtagning, vaccin och behandling

Smittspridning

Karantän och avspärrning

Så kan vi minska smittspridningen

Smittskydd och övervakning

Sammankomster

 • Vad gäller för stora evenemang?

  Regeringen har beslutat att stoppa alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer. Syftet är att förhindra tillfällen då ett stort antal människor kommer från olika delar av landet och samlas på en och samma plats.

  Det kan exempelvis handla om demonstrationer, teaterföreställningar eller konserter. Evenemanget ska som regel vara anordnat för allmänheten, eller allmänheten ska ha tillträde dit.

  Verksamheter som skolor, kollektivtrafik, privata evenemang och besök i affärer omfattas inte av det nya förslaget till reglering.

  För arrangemang som inte omfattas av förordningen avser Folkhälsomyndigheten dessutom att utarbeta föreskrifter och allmänna råd. Allmänna råd är generella rekommendationer om tillämpningen av en författning. I detta fall hur man kan eller bör agera utifrån smittskyddslagen för att förhindra smitta av covid-19.

  För restauranger gäller nya regler om att vidta särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19 från 25 mars.

  Exakt vilka situationer som omfattas definieras i ordningslagen 2 kap. 1–3 §§. Läs mer på Polisens webbsida om Ytterligare begränsade möjligheter vid sammankomster och tillställningar.

  Alla uppmanas att vara uppmärksamma på symtom, även milda, och att stanna hemma om man känner sig sjuk. Det gäller både i arbetet och privat.

  Uppdaterad: 2020-03-30 17:08

Information till resenärer

Barn

Övriga frågor

1177 Vårdguiden

Privatpersoner hänvisas till 1177 Vårdguiden för rådgivning och hjälp vid sjukdom. 

Om du är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter, se 1177 Vårdguiden under rubriken ”När du vill ringa 1177 och är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter”. Teckenspråkstolkad information om covid-19 finns på krisinformation.se

Gå till toppen av sidan