Viruset och sjukdomen

Smittspridning

Så kan vi minska smittspridningen

Smittskydd och övervakning

Provtagning, vaccin och behandling

  • Finns det vaccin eller behandling mot covid-19?

    Det finns i nuläget inget vaccin eller godkänt läkemedel mot covid-19. Den behandling som ges vid svårare sjukdom är inriktad på att stödja funktionen hos lungor och eventuellt andra påverkade organ.

    Det pågår ett arbete, både internationellt och i Sverige, för att undersöka olika typer av läkemedelsbehandlingar och för att försöka ta fram ett vaccin. I det arbetet deltar även Läkemedelsverket i samarbete med läkemedelsmyndigheter i Europa och andra länder.

    Uppdaterad: 2020-03-12 16:10

Statistik

Sammankomster och verksamheter

Serveringsställen

Information till resenärer

Karantän och avspärrning

Barn

Oro och psykiskt välmående