Information om lokala allmänna råd

Testning

Vaccination

Så kan vi minska smittspridningen

Information till verksamheter

Serveringsställen

Äldre

För föräldrar

Viruset och sjukdomen

Smittspridning

Statistik

  • Hur många är sjuka i Sverige?

    Aktuell statistik över antalet bekräftade fall av covid-19, både i Sverige och globalt, finns på vår webbsida om Antal fall av covid-19. Antalet bekräftade fall förändras ständigt, allteftersom personer söker vård och undersöks för viruset. Det finns ett mörkertal av personer som smittats av viruset men inte söker vård och därför inte testas. Hur stort mörkertalet är beror på respektive lands testkapacitet och strategi. I Sverige har testningen i enlighet med den nationella strategin ökat kraftigt under april, maj och juni månad och merparten av landets regioner uppmanar och erbjuder alla med symtom att testa sig. Med en omfattande testning minskar mörkertalet.

    Läs mer i veckorapporten om covid-19

    Uppdaterad: 2020-07-08 10:50

Information till resenärer

Oro och psykiskt välmående