Frågor och svar om covid-19 (coronavirus)

Frågor och svar om sjukdomen covid-19 riktar sig främst till allmänheten. Senaste information och aktuella siffror finns på vår sida om utbrottet.

Sidan uppdaterad senast: 3 april kl. 18:38

Frågor och svar om nya regler för restauranger, krogar m.m.

Samlad information om coronaviruset och covid-19

In English: Frequently asked questions about COVID-19

Viruset och sjukdomen

Statistik

 • Hur många är sjuka i Sverige?

  Aktuell statistik över antalet bekräftade fall av covid-19, både i Sverige och globalt, finns på vår webbsida om Antal fall av covid-19. Antalet bekräftade och misstänkta fall förändras ständigt, allteftersom personer söker vård och undersöks för viruset.

  Fram till den 12 mars 2020 gjorde man provtagningar och smittspårningar av alla misstänkta fall bland resande från riskområden till Sverige. Från och med den 13 mars 2020 prioriterar sjukvården provtagning av följande två grupper:

  • Personer som är i behov av vård på sjukhus.
  • Personal inom sjukvård och äldreomsorg med misstänkt covid-19.

  Det betyder att antalet rapporterade fall är lägre från den 13 mars, och att siffrorna före och efter den förändrade provtagningsrutinen inte är jämförbara.

  Denna sjukdom där många har mycket milda symtom medför en omfattande underrapportering. Det finns alltså betydligt fler fall än vad som har rapporterats. Punktinsatser görs för att undersöka hur sjukdomen är spridd i landet, till exempel testas insamlade influensaprover även för covid-19.

  Just nu är målet med att samla in data, att få kunskap om hur sjukdomen sprids i landet och hur den belastar sjukvården.

  Uppdaterad: 2020-03-24 10:39

Provtagning, vaccin och behandling

Smittspridning

Karantän och avspärrning

Så kan vi minska smittspridningen

Smittskydd och övervakning

Sammankomster

Information till resenärer

Barn

Övriga frågor

1177 Vårdguiden

Privatpersoner hänvisas till 1177 Vårdguiden för rådgivning och hjälp vid sjukdom. 

Om du är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter, se 1177 Vårdguiden under rubriken ”När du vill ringa 1177 och är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter”. Teckenspråkstolkad information om covid-19 finns på krisinformation.se

Gå till toppen av sidan