Frågor och svar om covid-19 (coronavirus)

Frågor och svar om sjukdomen covid-19 riktar sig främst till allmänheten. Senaste information och aktuella siffror finns på vår sida om utbrottet.

Sidan uppdaterad senast: 3 april kl. 07:17

Frågor och svar om nya regler för restauranger, krogar m.m.

Samlad information om coronaviruset och covid-19

In English: Frequently asked questions about COVID-19

Viruset och sjukdomen

Statistik

Provtagning, vaccin och behandling

Smittspridning

Karantän och avspärrning

Så kan vi minska smittspridningen

Smittskydd och övervakning

Sammankomster

 • Vad gäller för sammankomster med färre än 50 personer?

  Inför alla evenemang och sammankomster med färre än 50 deltagare rekommenderar vi att arrangören gör en riskbedömning. Bedömningen bör göras enligt den modell som finns på vår webbplats. Gör den för att utvärdera och åtgärda eventuella risker. Var särskilt försiktig och uppmärksam om du arrangerar seminarier och andra evenemang som involverar hälso- och sjukvårdssektorn eller andra för samhället kritiska funktioner. Det är arrangören som ansvarar för riskbedömningen.

  Digitala möten, såsom Skype-möten eller webbseminarier, bör generellt övervägas som alternativ. Vid alla evenemang bör arrangören vara extra noga med att personer med sjukdomssymtom inte deltar och att bra möjligheter till en god handhygien finns.

  Vidta följande åtgärder för att minska risk för smittspridning:

  • Genomför en riskbedömning.
  • Informera om att personer som är sjuka, även de som har lätta förkylningssymtom ska stanna hemma.
  • Se till att det finns möjlighet att tvätta händerna med tvål och rinnande vatten. Om det inte går kan handsprit vara ett alternativ.
  • Informera om allmänna hygienråd genom exempelvis affischer.

  Uppdaterad: 2020-03-30 15:50

Information till resenärer

Barn

Övriga frågor

1177 Vårdguiden

Privatpersoner hänvisas till 1177 Vårdguiden för rådgivning och hjälp vid sjukdom. 

Om du är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter, se 1177 Vårdguiden under rubriken ”När du vill ringa 1177 och är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter”. Teckenspråkstolkad information om covid-19 finns på krisinformation.se

Gå till toppen av sidan