Testning

Viruset och sjukdomen

Smittspridning

Så kan vi minska smittspridningen

Statistik

Sammankomster och verksamheter

Serveringsställen

Information till resenärer

Barn och unga

  • Varför sker undervisningen för gymnasieelever och studenter inte längre på distans?

    Den 15 juni 2020 upphör rekommendationen att bedriva undervisning på distans för gymnasieskolor, universitet, högskolor och vuxenutbildning. Bakgrunden till det är att barn och unga i låg utsträckning diagnosticerats med covid-19 och få har behövt intensivvård. Mot bakgrund av aktuella kunskapsläget kan gymnasieskolor och högre utbildning vid lärosäten, yrkeshögskolor och inom vuxenutbildning återgå till normal undervisning, dock måste de allmänna råden för att bromsa smittspridning följas.

    Läs mer: Covid-19 hos barn och unga – en kunskapssammanställning

    Uppdaterad: 2020-06-15 09:33

Oro och psykiskt välmående