Information om nationella föreskrifter och allmänna råd

Testning

Så kan vi minska smittspridningen

Serveringsställen

Äldre

Information om barn och skolor

  • Hur drabbas barn av covid-19?

    En mycket låg andel av de diagnosticerade fallen av covid-19 i Sverige finns bland barn 0-19 år. Barn uppvisar oftast en mildare sjukdomsbild än vuxna och de löper lägre risk att bli allvarligt sjuka. Den befintliga kunskapen visar att smittspridning mellan barn sker i mycket begränsad omfattning och spridning i skolverksamheter är mycket ovanliga.

    Läs mer: Covid-19 hos barn och unga – en kunskapssammanställning (version 2)

    Uppdaterad: 2020-11-12 13:59

Viruset och sjukdomen

Smittspridning

Statistik

Information till resenärer

Oro och psykiskt välmående