Frågor och svar

Frågor och svar om sjukdomen covid-19 riktar sig främst till allmänheten. Senaste information och aktuella siffror finns på vår sida om utbrottet.

Sidan uppdaterad senast: 31 mars kl. 13:36

Frågor och svar om nya regler för restauranger, krogar m.m.

Samlad information om coronaviruset och covid-19

In English: Frequently asked questions about COVID-19

Viruset och sjukdomen

Statistik

Provtagning, vaccin och behandling

Smittspridning

Karantän och avspärrning

Så kan vi minska smittspridningen

Smittskydd och övervakning

Sammankomster

Information till resenärer

Barn

 • Hur drabbas barn av covid-19?

  Den förhållandevis lilla andelen barn som rapporteras sjuka i covid-19 verkar få mycket milda symtom. Det finns i dag liten kunskap om hur stor smittspridningen är mellan barn, och det finns fortfarande inga rapporter som tyder på en mer omfattande smittspridning i barngrupper.

  Även om barn har milda symtom kan de, liksom vuxna med symtom, smitta andra. Det är därför viktigt att barn som är förkylda eller har feber inte träffar äldre eller personer med nedsatt immunförsvar.

  Kunskaper om det nya coronaviruset tillkommer varje dag och vi följer kunskapsläget noga.

  BRIS har information om hur du som förälder kan prata med ditt barn om oro för covid-19.

  Uppdaterad: 2020-03-24 15:57

Övriga frågor

1177 Vårdguiden

Privatpersoner hänvisas till 1177 Vårdguiden för rådgivning och hjälp. Du kan också ringa 113 13 om du har frågor om det nya viruset.

Om du är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter finns information på 1177 Vårdguiden. Se rubriken ”När du vill ringa 1177 och är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter”. Det finns också teckenspråkstolkad information om covid-19 på krisinformation.se

Gå till toppen av sidan