Så kan vi minska smittspridningen

Testning

För föräldrar

  • Hur drabbas barn av covid-19?

    En mycket låg andel av de diagnosticerade fallen av covid-19 i Sverige finns bland barn 0-19 år. Barn uppvisar oftast en mildare sjukdomsbild än vuxna och de löper lägre risk att bli allvarligt sjuka. Den befintliga kunskapen visar att smittspridning mellan barn sker i mycket begränsad omfattning och spridning i skolverksamheter är mycket ovanliga.

    Läs mer: Covid-19 hos barn och unga – en kunskapssammanställning

    Uppdaterad: 2020-06-01 12:37

Viruset och sjukdomen

Smittspridning

Statistik

Sammankomster och verksamheter

Serveringsställen

Information till resenärer

Oro och psykiskt välmående