Viruset och sjukdomen

Smittspridning

Så kan vi minska smittspridningen

Smittskydd och övervakning

  • Hur övervakar ni på Folkhälsomyndigheten spridningen av covid-19?

    Vi på Folkhälsomyndigheten använder oss av flera olika övervakningssystem för att följa spridningen av covid-19 i Sverige. Eftersom covid-19 är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen skickar läkare och laboratorier löpande in data till oss, som vi analyserar varje dag.

    Andra sätt att samla information är att ta stickprov från patienter med influensasymtom och andra utvalda grupper i samhället. Vi kan också samla in kunskap om sökningar på 1177, sjukvårdsrådgivningens webbplats, och samtal som kommer in till 1177. Insamlade data ger underlag för beslut om åtgärder som minimerar dödlighet, sjuklighet och negativa effekter på samhället. Det gör det också möjligt att följa och utvärdera effekterna av vidtagna åtgärder samt att göra det möjligt att följa och till viss del förutsäga pandemins utveckling.

    Varje vecka skickar vi på Folkhälsomyndigheten ut en veckorapport för covid-19 (fr.o.m. 2020-03-20). Dessa veckorapporter sammanfattar läget för covid-19, för veckan som har gått.

    Uppdaterad: 2020-03-24 16:23

Provtagning, vaccin och behandling

Statistik

Sammankomster och verksamheter

Serveringsställen

Information till resenärer

Karantän och avspärrning

Barn

Oro och psykiskt välmående