Frågor och svar

Frågor och svar om sjukdomen covid-19 riktar sig främst till allmänheten. Senaste information och aktuella siffror finns på vår sida om utbrottet.

Sidan uppdaterad senast: 31 mars kl. 13:36

Frågor och svar om nya regler för restauranger, krogar m.m.

Samlad information om coronaviruset och covid-19

In English: Frequently asked questions about COVID-19

Viruset och sjukdomen

Statistik

Provtagning, vaccin och behandling

Smittspridning

Karantän och avspärrning

Så kan vi minska smittspridningen

Smittskydd och övervakning

  • Hur övervakar vi spridningen av covid-19?

    Folkhälsomyndigheten använder sig av flera olika övervakningssystem för att följa spridningen av covid-19 i Sverige. Eftersom covid-19 är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen skickar behandlande läkare och laboratorier löpande in data, som Folkhälsomyndigheten analyserar varje dag. Andra sätt att samla information är att ta stickprov från patienter med influensasymtom och andra utvalda grupper i samhället samt att samla in kunskap om sökningar på 1177 Sjukvårdsrådgivningens webbplats och samtal till 1177. Varje vecka skickar Folkhälsomyndigheten ut en veckorapport för covid-19 (fr.o.m. 2020-03-20).

    Insamlade data ger underlag för beslut om åtgärder som minimerar dödlighet, sjuklighet och negativa effekter på samhället. Det gör det också möjligt att följa och utvärdera effekterna av vidtagna åtgärder samt att göra det möjligt att följa och till viss del förutsäga pandemins utveckling.

    Läs mer: Övervakningssystemen för covid-19

    Uppdaterad: 2020-03-24 16:23

Sammankomster

Information till resenärer

Barn

Övriga frågor

1177 Vårdguiden

Privatpersoner hänvisas till 1177 Vårdguiden för rådgivning och hjälp. Du kan också ringa 113 13 om du har frågor om det nya viruset.

Om du är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter finns information på 1177 Vårdguiden. Se rubriken ”När du vill ringa 1177 och är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter”. Det finns också teckenspråkstolkad information om covid-19 på krisinformation.se

Gå till toppen av sidan