Frågor och svar om covid-19 (coronavirus)

Frågor och svar riktar sig främst till allmänheten. För att lyssna på en enskild fråga och svar öppnar du frågan genom att klicka på + och sedan på Lyssna.

Viruset och sjukdomen

Smittspridning

Så kan vi minska smittspridningen

Smittskydd och övervakning

Provtagning, vaccin och behandling

  • Hur gör ni för att mäta förekomsten av covid-19 i samhället?

    Folkhälsomyndigheten genomför återkommande olika undersökningar för att mäta förekomsten av covid-19 i Sverige. Sedan v. 17 samlas utöver detta veckovis in blodprover för att mäta förekomsten av antikroppar mot covid-19.

    Det förekommer också en rad olika lokala och regionala undersökningar som genomförs av andra huvudmän än Folkhälsomyndigheten.

    Uppdaterad: 2020-05-11 10:28

Statistik

Sammankomster och verksamheter

Information till resenärer

Karantän och avspärrning

Barn

Oro och psykiskt välmående

1177 Vårdguiden

Privatpersoner hänvisas till 1177 Vårdguiden för rådgivning och hjälp vid sjukdom. 

Om du är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter, se 1177 Vårdguiden under rubriken ”När du vill ringa 1177 och är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter”. Teckenspråkstolkad information om covid-19 finns på krisinformation.se

Mikroskopbild på coronavirus, cdc.org

Samlad information om covid-19.

Gå till toppen av sidan