Frågor och svar om covid-19 (coronavirus)

Frågor och svar riktar sig främst till allmänheten. För att lyssna på en enskild fråga och svar öppnar du frågan genom att klicka på + och sedan på Lyssna.

Viruset och sjukdomen

Smittspridning

Så kan vi minska smittspridningen

Smittskydd och övervakning

Provtagning, vaccin och behandling

  • Finns det tester som visar om man har haft covid-19?

    Det finns så kallade serologiska tester som kan användas för att undersöka om en person har varit infekterad av det nya coronaviruset. I sådana tester analyseras förekomsten av särskilda antikroppar i blodet.

    Dessa tester används inte i den akuta sjukdomsfasen utan kan endast påvisa om någon har haft covid-19. Kunskapsläget ändras fort, men i dagsläget avråder vi från att de snabbtester för antikroppar som finns idag ligger till grund för individuella ställningstaganden. De kan däremot användas av organisationer och företag som ett led i att planera för prioritering och resurssättning.

    Uppdaterad: 2020-05-26 08:57

Statistik

Sammankomster och verksamheter

Information till resenärer

Karantän och avspärrning

Barn

Oro och psykiskt välmående

Gå till toppen av sidan