Frågor och svar om covid-19 (coronavirus)

Frågor och svar riktar sig främst till allmänheten. För att lyssna på en enskild fråga och svar öppnar du frågan genom att klicka på + och sedan på Lyssna.

Viruset och sjukdomen

Smittspridning

Så kan vi minska smittspridningen

Smittskydd och övervakning

Provtagning, vaccin och behandling

Statistik

Sammankomster och verksamheter

Information till resenärer

 • Vad gäller för hotell, vandrarhem och campingplatser?

  Alla verksamheter i Sverige är skyldiga att, utifrån Folkhälsomyndighetens eller smittskyddsläkarens rekommendationer, vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning. Detta kan till exempel innebära att begränsa antalet gäster som vistas samtidigt i en lokal. Hotell, vandrarhem och campingplatser bör också erbjuda alternativa lösningar till köer vid exempelvis incheckning, eller anvisa hur långt gästerna kan stå mellan varandra. Verksamheter bör också se till att personal och besökare har möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten samt erbjuda handsprit. Olikheter mellan anläggningarna, gällande till exempel storlek och läge, innebär att de kan komma att agera olika.

  Om verksamheten har restaurang, bar, café eller liknande, omfattas de av de nya reglerna för restauranger och krogar. Smittskyddsläkaren kan då efter samråd med kommunen fatta beslut om att stänga dessa delar av verksamheten, om de inte uppfyller kraven.

  Det är viktigt att människor känner till och följer Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd. Enligt de allmänna råden bör större sociala sammanhang undvikas (läs mer nedan). För besökare gäller att tänka över om vistelsen på hotell, vandrarhem eller campingplats verkligen är nödvändig. Alla behöver hjälpa till att dämpa spridningstakten av covid-19 i Sverige och avstå från onödiga resor. Hotell, vandrarhem och campingplatser kan utgöra en särskild problematik då det innebär att många från olika delar av landet samlas.

  Läs mer:

  Nya allmänna råd – håll avstånd och ta personligt ansvar (nyhet 1 april)

  Nya regler för restauranger och krogar (Nyhet 24 mars 2020)

  Frågor och svar om nya regler för restauranger, krogar m.m.

  Alla har ansvar att förhindra smitta av covid-19

  Uppdaterad: 2020-05-07 09:47

Karantän och avspärrning

Barn

Oro och psykiskt välmående

Gå till toppen av sidan