Viruset och sjukdomen

Smittspridning

Så kan vi minska smittspridningen

Smittskydd och övervakning

Provtagning, vaccin och behandling

  • Varför testar man personal inom samhällsviktig verksamhet för covid-19?

    Att testa personer med symtom på covid-19 för att utesluta sjukdom är viktigt för att de som jobbar inom samhällsviktig verksamhet snabbare ska kunna återgå i arbete och för att samhällsviktiga verksamheter ska kunna upprätthållas.

    Uppdaterad: 2020-06-03 15:44

Statistik

Sammankomster och verksamheter

Serveringsställen

Information till resenärer

Karantän och avspärrning

Barn

Oro och psykiskt välmående