Så kan vi minska smittspridningen

Testning

  • Vart vänder jag mig om jag vill testa mig för covid-19?

    Det är vården som bedömer om du bör göra ett test beroende på dina symtom och hur regionens riktlinjer ser ut. Känner du dig sjuk och har symtom för covid-19 eller vill veta om du haft infektionen kan du läsa mer på 1177.se/covid19-prov för att ta reda på hur det är ordnat med testningen där du bor. Regionen ansvarar också för antikroppstester som visar om du har haft covid-19. Även vissa privata aktörer tar dessa tester och ansvarar då för all information kring utförande och provsvar.

    Om du arbetar inom hälso- och sjukvård, omsorg eller samhällsviktig verksamhet ska du först och främst fråga din arbetsgivare om rutiner för testning på din arbetsplats.

    Uppdaterad: 2020-06-15 16:54

För föräldrar

Viruset och sjukdomen

Smittspridning

Statistik

Sammankomster och verksamheter

Serveringsställen

Information till resenärer

Oro och psykiskt välmående