Viruset och sjukdomen

Smittspridning

 • Vad ska man tänka på när man använder fläktar och luftkonditionering i sommarvärmen?

  Man bör undvika att använda fristående fläktar, portabel luftkonditionering och andra kylsystem med fläkt i rum där flera personer har samlats. Det är särskilt viktigt att undvika att rikta fläktar mot grupper av människor.

  Normalt färdas virus endast en kort bit i luften innan de faller mot marken. Har man en fläkt som står på i rummet finns däremot en teoretisk möjlighet att fläkten blåser vätskedroppar med virus längre bort.

  Detta kan även gälla covid-19 även om man inom vetenskapen inte har tittat specifikt på denna sjukdom och hur dess viruspartiklar påverkas av fläktar.

  Folkhälsomyndigheten råder därför att om man ska ha en större samling personer på samma ställe ska man inte ha en fristående fläkt eller liknande riktad mot dem. Däremot kan man använda fristående fläktar och liknande i rum där enbart en person vistas.

  Läs mer:
  Förbered för en sommar med både covid-19 och värmebölja

  Uppdaterad: 2020-07-06 13:03

Så kan vi minska smittspridningen

Smittskydd och övervakning

Provtagning, vaccin och behandling

Statistik

Sammankomster och verksamheter

Serveringsställen

Information till resenärer

Karantän och avspärrning

Barn

Oro och psykiskt välmående