Information om lokala allmänna råd

Testning

 • Vad gäller för mig som har ett positivt antikroppstest?

  I dagsläget bedömer vi att i stort sett alla som har utvecklat IgG-antikroppar har ett skydd mot återinfektion med allvarliga symtom som varar åtminstone ett halvår från infektionstillfället.

  Med ökad kunskap kan denna rekommendation komma att uppdateras.

  För en person som är symtomfri bedöms förekomsten av antikroppar mot viruset som orsakar covid-19 innebära en minskad risk att vara smittad. Därmed minskar även risken att föra smittan vidare till andra i samhället.

  Oavsett ett positivt testresultat, behöver varje person fortsätta följa de nationella allmänna råden för att minska smittspridningen i samhället.

  Antikroppstester behöver ha en mycket hög prestanda för att ge ett tillförlitligt resultat. Den som utför testet behöver ge information om hur personen ska förhålla sig till sitt provsvar.

  Uppdaterad: 2020-12-03 09:52

Vaccination

Så kan vi minska smittspridningen

Information till verksamheter

Serveringsställen

Äldre

För föräldrar

Viruset och sjukdomen

Smittspridning

Statistik

Information till resenärer

Oro och psykiskt välmående