Så kan vi minska smittspridningen

Testning

 • Vad gäller för mig som har ett positivt antikroppstest?

  I dagsläget bedömer vi att den som har utvecklat antikroppar sannolikt har ett skydd som varar upp till ett halvår från det att personen har fått sitt testresultat. Med ökad kunskap kan denna rekommendation komma att uppdateras.

  För en person som är symtomfri bedöms förekomsten av antikroppar mot viruset som orsakar covid-19 innebära en minskad risk att bli smittad. Därmed minskar även risken att föra smittan vidare till andra i samhället.

  För en symtomfri person, även de som är över 70 eller tillhör någon riskgrupp i övrigt, innebär ett positivt testresultat en möjlighet att i större utsträckning umgås med andra personer utifrån samma rekommendationer som övriga i samhället. Det kan i första hand röra sig om att umgås med närstående, både inomhus och utomhus.

  Oavsett ett positivt testresultat, behöver varje person alltid göra en egen bedömning utifrån den enskilda situationen samt fortsätta följa myndigheternas rekommendationer för att minska smittspridningen i samhället:

  • Stanna hemma om du känner dig sjuk.
  • Tvätta händerna regelbundet. När man tar i saker kan virus fastna på händerna. Därför ska man tvätta händerna ofta. Då försvinner viruset. På så sätt minskar man risken för smittspridning.
  • Håll avstånd till personer utanför din umgängeskrets.
  • Tillämpa riktlinjer och rekommendationer om personlig skyddsutrustning och hygienrutiner inom hälso- och sjukvård samt omsorg.

  Antikroppstester behöver ha en mycket hög prestanda för att ge ett tillförlitligt resultat. Den som utför testet behöver ge information om hur personen ska förhålla sig till sitt provsvar.

  Uppdaterad: 2020-07-22 14:55

För föräldrar

Viruset och sjukdomen

Smittspridning

Statistik

Sammankomster och verksamheter

Serveringsställen

Information till resenärer

Oro och psykiskt välmående