Så kan vi minska smittspridningen

Testning

  • Kan man ha haft covid-19 och ändå inte få antikroppar?

    Alla som har haft covid-19 får inte antikroppar. En del personer har utvecklat antikroppar mot sjukdomen, medan andra har utvecklat ett immunsvar via exempelvis de så kallade T-cellerna. Den som har utvecklat antikroppar mot sjukdomen har sannolikt ett skydd som varar upp till ett halvår från det att personen har fått sitt testresultat. Vad ett T-cellssvar mot viruset innebär i form av skydd är ännu inte klarlagt och forskning pågår.

    Analyser av T-cellssvar mot covid-19 är mer komplicerade att utföra än analyser av antikroppar. Därför genomförs de inte regelmässigt för enskilda personer, utan än så länge enbart i forskningssyfte.

    Uppdaterad: 2020-06-30 14:00

För föräldrar

Viruset och sjukdomen

Smittspridning

Statistik

Sammankomster och verksamheter

Serveringsställen

Information till resenärer

Oro och psykiskt välmående