Viruset och sjukdomen

Smittspridning

Så kan vi minska smittspridningen

Smittskydd och övervakning

Provtagning, vaccin och behandling

  • Kan man ha haft covid-19 och ändå inte få antikroppar?

    Antikroppar är proteiner som bildas av vita blodkroppar som kallas B-celler. Antikroppar utgör en del av immunförsvaret, men det finns flera olika sätt för immunförsvaret att bekämpa infektioner. Ett annat sätt är genom T-celler. Det är en annan sorts vita blodkroppar som kan reagera mot virusinfekterade celler. Det förekommer att personer som har haft covid-19 inte utvecklar antikroppar men däremot utvecklar ett immunsvar via T-cellerna. Vad ett T-cellssvar mot viruset som orsakar covid-19 (SARS-CoV-2) innebär i form av skydd mot återinfektion är ännu inte klarlagt och forskning pågår. Analyser av T-cellssvar mot covid-19 är mer komplicerade att utföra än analyser av antikroppar. Därför genomförs de inte regelmässigt för enskilda personer, utan än så länge enbart i forskningssyfte.

    Uppdaterad: 2020-06-30 14:00

Statistik

Sammankomster och verksamheter

Serveringsställen

Information till resenärer

Karantän och avspärrning

Barn

Oro och psykiskt välmående