Information om nationella föreskrifter och allmänna råd

Testning

Så kan vi minska smittspridningen

Serveringsställen

  • Vart kan jag vända mig om reglerna inte följs?

    Det är kommunerna som har ansvar för tillsyn och kan besluta om förelägganden och förbud mot serveringsställen. Om du upplever att reglerna inte följs kan du därför vända dig till den kommun där serveringsstället finns.

    Frågor och svar om regler för restauranger, krogar m.m.

    Uppdaterad: 2020-11-03 14:04

Äldre

Information om barn och skolor

Viruset och sjukdomen

Smittspridning

Statistik

Information till resenärer

Oro och psykiskt välmående