Information om nationella föreskrifter och allmänna råd

Testning

Så kan vi minska smittspridningen

Serveringsställen

  • Vilket avstånd ska besökare på serveringsställen ha till varandra?

    Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter ska den som driver ett serveringsställe se till att sällskap kan hålla minst en meters avstånd från andra sällskap. Vid behov bör den som driver ett serveringsställe utöka avståndet mellan sällskap till mer än en meter. Lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder och tillhörande föreskrifter reglerar dock inte avståndet mellan personer inom ett sällskap. Inom ett sällskap gäller att var och en tar ansvar för att hindra smittspridningen.

    Uppdaterad: 2020-12-22 15:29

Äldre

Information om barn och skolor

Viruset och sjukdomen

Smittspridning

Statistik

Information till resenärer

Oro och psykiskt välmående