Information om nationella föreskrifter och allmänna råd

Testning

Så kan vi minska smittspridningen

Serveringsställen

  • Vad innebär Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd på serveringsställen?

    Av dessa följer bl.a. att serveringsställen ska vidta lämpliga åtgärder för att trängsel ska kunna undvikas. Det kan t.ex. handla om att möblera om och att begränsa antalet besökare i lokalen så att sällskap kan hålla minst en meters avstånd från andra sällskap, och att antalet besökare i ett och samma bord uppgår till högst fyra personer.

    Serveringsställen ska också erbjuda möjlighet till handtvätt eller handdesinfektion och informera besökare om hur de kan minska risken för smittspridning.

    Uppdaterad: 2020-12-22 15:27

Äldre

Information om barn och skolor

Viruset och sjukdomen

Smittspridning

Statistik

Information till resenärer

Oro och psykiskt välmående