Testning

Viruset och sjukdomen

  • Finns det några särskilda riskgrupper?

    Vissa grupper kan få svårare symtom om de blir smittade med covid-19. De kan till exempel få lunginflammation och andningsbesvär. Ju äldre man är, desto större är risken för allvarlig sjukdom och död och om man dessutom har andra sjukdomar ökar risken ytterligare.

    Uppdaterad: 2020-07-06 14:09

Smittspridning

Så kan vi minska smittspridningen

Statistik

Sammankomster och verksamheter

Serveringsställen

Information till resenärer

Barn och unga

Oro och psykiskt välmående