Så kan vi minska smittspridningen

Äldre

Testning

  • Kan jag träffa andra om jag redan har haft covid-19?

    Om du har haft en covid-19-infektion som bekräftats med PCR-prov eller har testats positivt i ett antikroppstest har du möjlighet att umgås med andra personer – även inomhus – oavsett om man själv eller personerna man vill umgås med tillhör en riskgrupp. Observera att varje person alltid måste göra en egen riskbedömning innan man umgås med andra, och att de generella smittskyddsåtgärder som gäller i samhället och på arbetsplatser måste följas även i fortsättningen. Inom hälso- och sjukvården måste hygienrutiner och rutiner kring personlig skyddsutrustning också fortsätta i följas.

    Uppdaterad: 2020-07-23 13:14

För föräldrar

Viruset och sjukdomen

Smittspridning

Vaccination

Statistik

Sammankomster och verksamheter

Serveringsställen

Information till resenärer

Oro och psykiskt välmående