Så kan vi minska smittspridningen

Testning

För föräldrar

 • När kan förskolebarn vara på förskolan och när bör de vara hemma vid olika besvär som kan vara tecken på covid-19?

  När ett barn som går på förskola eller hos dagbarnvårdare blir sjukt ska barnet stanna hemma minst 2 dygn efter att det blivit friskt. Ibland har barn i den här åldern, 1-6 år, lätta besvär som snabbt går över och som inte är tecken på sjukdom. Då behöver man inte vara hemma från förskolan eller dagbarnvårdaren. Det kan till exempel handla om en enstaka hostning eller att näsan rinner efter att man varit ute. Alltså besvär som snabbt går över. Därför kan man som personal vänta lite först och se om besvären verkar fortsätta innan man skickar hem barnet.

  Barn som har varit hemma från förskolan i 7 dygn för en infektion och sedan tillfrisknar och är pigga kan gå tillbaka till förskolan även om de skulle ha kvar milda symtom så som lätt snuva eller hosta. Kvarvarande snuva och hosta efter en genomgången förkylning är inte ovanligt och kan för vissa barn kvarstå under flera veckor. Detta är då inget hinder från att vara på förskolan.

  Allt det här gäller när man inte har tagit något prov för covid-19. Barn i förskoleåldern, 1-6 år, behöver inte ta prov för covid-19 när de är sjuka, om inte en läkare eller sjuksköterska tycker att det behövs

  Läs mer om när förskolebarn kan vistas i förskola

  Uppdaterad: 2020-09-10 09:48

Viruset och sjukdomen

Smittspridning

Statistik

Sammankomster och verksamheter

Serveringsställen

Information till resenärer

Oro och psykiskt välmående