Information om nationella föreskrifter och allmänna råd

  • Vad innebär de nationella föreskrifterna och allmänna råden?

    De skärpta nationella föreskrifterna och allmänna råden gäller både individer och verksamheter. Föreskriften som riktas till enskilda individer understryker det personliga ansvaret. Alla är skyldiga att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda sig själva och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Det är särskilt viktigt att visa hänsyn till personer i riskgrupper. De allmänna råden berättar hur du kan göra för att uppfylla det som står i föreskriften, dvs. hur du kan göra för att minska smittspridningen.

    Läs mer om föreskrifterna och allmänna råd

    Uppdaterad: 2020-12-14 08:52

Testning

Så kan vi minska smittspridningen

Serveringsställen

Äldre

Information om barn och skolor

Viruset och sjukdomen

Smittspridning

Statistik

Information till resenärer

Oro och psykiskt välmående