Upphävandet av förordningen grundar sig på det förbättrade epidemiologiska läget, den ökande vaccinationstäckningen och den fortsatt höga följsamheten till övriga regler och rekommendationer. Ett besöksförbud inskränker dessutom på människors grundlagsskyddade rättigheter, vilket kan leda till en ökad risk för fysisk och psykisk ohälsa.

Hösten 2020 gav regeringen Folkhälsomyndigheten bemyndigade att meddela föreskrifter om förbud mot besök på särskilda boenden för äldre som en sista åtgärd för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

Tidigare föreskrifter

De kommuner som har varit aktuella för tillfälliga besöksförbud på särskilda boenden för äldre framgår i bilagan till Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19 samt anslutande ändringsföreskrifter.

Föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:78) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19