Det här gäller för vårdgivare som har ett uppdrag från regionen. Det finns nationella rekommendationer men det är regionerna som beslutar om regionala riktlinjer för t.ex. hur testning och vaccination ska gå till. Personer som inte är folkbokförda i Sverige omfattas av de regionala riktlinjer som råder avseende vem som ska testas och prioriteringsordningen för vaccin.

Testning vid symtom och för reseintyg

Testning vid symtom på covid-19 sker i enlighet med de regionala riktlinjer som råder.
Läs mer om testning här

Tester för reseintyg ingår inte i den testning av misstänkt covid-19 som finansieras av staten och som regionerna har åtagit sig att genomföra. Det betyder att du som behöver testa dig inför en resa ska stå för den kostnaden själv.

Läs mer om vilken vård personer har rätt till

Vård av asylsökande och papperslösa

Socialstyrelsen har information om vilken vård regioner ska erbjuda asylsökande och papperslösa. Smittskyddsinsatser omfattas av begreppet vård som inte kan anstå.

På Socialstyrelsens webbplats: Vilken vård ska en region erbjuda asylsökande och papperslösa?

Migrationsverket har information om vad som gäller för asylsökande. Asylsökande har rätt till vård enligt smittskyddslagen.

På Migrationsverkets webbplats: Hälso- och sjuk­vård för asyl­sö­kande

Patienter som inte är folkbokförda i Sverige

Försäkringskassan har information till vårdgivare om vad som gäller för patienter som inte är folkbokförda i Sverige. Grunden är att alla har rätt till nödvändig vård, och där ingår smittskyddsinsatser, men patienter som inte är försäkrade i EU/EES eller Schweiz får i regel stå för sina vårdkostnader själva.

På Försäkringskassans webbplats: Patient som inte är folkbokförd i Sverige

Vård i Sverige om du är utlandssvensk

Med utlandssvensk menas svenska medborgare som är eller varit bosatta utomlands och inte är försäkrade i Sverige.

Utlandssvenskar från länder utanför Europa har rätt att få akut sjukvård i Sverige till svensk patientavgift.

På 1177 kan du läsa mer om vad som gäller. Praxis kan skilja sig åt mellan olika regioner.

På 1177s webbplats: Vård i Sverige om du är utlandssvensk

Vård av personer från andra länder, t.ex. tillfälliga besökare och turister

Grunden är att man alltid har rätt till nödvändig vård, och där ingår vård enligt smittskyddslagen. Hur kostnaden för vården fördelas beror på från vilket land man kommer och på hur man är försäkrad.

På 1177s webbplats: Vård av personer från andra länder

Om vaccination av personer från andra regioner och länder

Läs mer på SKR:s webbplats om frågor och svar kring vaccinering mot covid-19 avseende ekonomi och ersättning.

På SKRs webbplats: Kostar vaccination något för den enskilde?