Interimistisk version 2, publicerad den 2 april 2020

Utöver semantiska justeringar har följande väsentliga uppdateringar eller kompletteringar gjorts:

  • Förtydligande av målgrupper för rekommendationerna
  • Utökad information om de smittrisker
  • Ny information om vikten av att ange dödsorsak inför vidare hantering av den avlidnas kropp
  • Ny informationen om skyddsåtgärder vid anhörigas sista avsked
  • Information om att bisättningssäck i normalfallet inte är nödvändig vid covid-19 och att kroppen ska svepas på ett sådant sätt att risken för kontaktsmitta minimeras
  • De tidigare exempel på personlig skyddsutrustning har ersatts med förslag till skyddsåtgärder för att hantera risken för kontakt- dropp- och aerosolsmitta.

Ny interimistisk version kommer att publiceras vid behov.

Rekommendationer för hantering av avliden med bekräftad covid-19 (PDF, 164 kB)