Rekommendationer för hantering av avliden med bekräftad covid-19

Lyssna

Syftet med rekommendationerna är att de ska utgöra ett stöd till i första hand sjukvårdens patologiska enheter, rättsmedicinska enheter, trossamfund och begravningsentreprenörer, vid hantering av avliden med bekräftad covid-19.

Interimistisk version 3, publicerad den 3 juni 2021

Utöver semantiska justeringar har följande väsentliga uppdateringar eller kompletteringar gjorts sedan version 2 från den 2 april 2020:

  • Information om att begränsa antalet personer som kommer i kontakt med den avlidnes kropp.
  • Information om att vidta åtgärder inför förflyttning så att risken för läckage från kroppsöppningar begränsas.
  • Kompletterande information om ytterligare faktorer som påverkar risken vid en eventuell post-mortem-undersökning, exempelvis adekvat ventilation samt kompetens och erfarenhet hos personalen.
  • Uppdatering av de ytterligare källor till information som ges i slutet av dokumentet.

Ny interimistisk version kommer att publiceras vid behov.

Rekommendationer för hantering av avliden med bekräftad covid-19 (PDF, 164 kB)