Region Stockholm

Kommunikationsstöd (Vårdgivarguiden)

Här finns informationsmaterial som du som vårdgivare kan använda på er webbplats eller skriva ut och sätta upp på mottagningen eller dela ut till patienter.

About corona in different languages (1177 Vårdguiden)

"Together, we do everything possible to minimize the spread of the corona virus. Most people who get symptoms do not get so ill, it feels more like a common cold or flu. But for the elderly and already sick people it could be dangerous. Here you´ll find information in other languages about the importance of staying at home when having symtoms of a cold and what to do and where to call if you live in in Stockholm County." /1177 Vårdguiden

Region Västra Götaland

Tillgänglig information om covid-19 (Vårdgivarwebben)

Information på olika språk (Vårdgivarwebben)

Under rubriken "Smittskydd Västra Götaland rekommenderar text på svenska och på olika språk".

På sidan finns text på svenska, enkel (lättläst) svenska och på fem språk. För tillfället är det enbart den lättlästa svenskan som är översatt till de fem språken.

Region Skåne

Patientinformation på flera språk (Vårdgivare Skåne):

  • Besöksförbud i hälso- och sjukvården på grund av covid-19 (4 språk)
  • Om du har luftvägsinfektion orsakad av covid-19 (4 språk)
  • Så skyddar du dig och andra från spridning av covid-19 (6 språk)
  • Tillsammans minskar vi smittspridningen - covid-19 (5 språk)

Covid-19 för allmänheten (Region Skåne)

Information about covid-19 in English and other language (Region Skåne)

Affischer och korta filmer avsedda för köpcentrum och butiker (Länsstyrelsen i Skåne).

Materialet innehåller information på flera språk om att hålla avstånd, och är anpassat till info- och reklamtavlor.

Region Jönköping

COVID-19 other languages (1177 Vårdguiden/Jönköping)

Videos with information about COVID-19 in multiple language (Youtube)

Region Sörmland

Informationsmaterial om coronaviruset (covid-19)

Här hittar du informationsmaterial om coronaviruset (covid-19) med bilder och på andra språk. Materialet fylls på löpande.

Region Örebro län

Affischer, foldrar och filmer

Affischer för mottagningar, avdelningar och offentliga platser samt informationsblad, foldrar och filmer på olika språk inklusive teckenspråk.

Här finns länkar till information från andra myndigheter

Länkar till krisinformation.se, Vårdguiden, Myndigheten för stöd till trossamfundet och många fler.