Region Stockholm

Kommunikationsstöd (Vårdgivarguiden)

Här finns informationsmaterial som du som vårdgivare kan använda på er webbplats eller skriva ut och sätta upp på mottagningen eller dela ut till patienter.

Kommunicera om vaccination

Här hittar du som vårdgivare både övergripande budskap om vaccination och stöd i vad som gäller just nu så att du kan hjälpa invånare som har frågor.

Rekommendation och vägledning av ovaccinerade patienter

Varje möte med en patient i vården är en möjlighet till samtal om vaccination och varje person som väljer att vaccinera sig mot covid-19 innebär en stor hälsovinst

About corona in different languages (1177 Vårdguiden)

"Together, we do everything possible to minimize the spread of the corona virus. Most people who get symptoms do not get so ill, it feels more like a common cold or flu. But for the elderly and already sick people it could be dangerous. Here you´ll find information in other languages about the importance of staying at home when having symtoms of a cold and what to do and where to call if you live in in Stockholm County." /1177 Vårdguiden

Folkhälsoguiden - region Stockholm

Broschyr om att bemöta vaccintveksamhet

Broschyren Men är det säkert? – att bemöta vaccintveksamhet kring covid-19 vänder sig till personer som arbetar inom hälso- och sjukvården eller som i något annat sammanhang möter personer som är tveksamma till att vaccinera sig mot covid-19.

Region Västra Götaland

Tillgänglig information om covid-19 (Vårdgivarwebben)

Vaccination mot covid-19 - frågor och svar. Filmer och affischer.

Västra Götalandsregionen, VGR, har tagit fram en film som ger svar på vanliga frågor samt bemöter myter och missförstånd om vaccination mot covid-19. I filmen samtalar Kristine Rygge, läkare och vaccinationssamordnare VGR, med kulturtolk Jihad Taha Ismail om den oro som många känner.

Filmen är översatt till sju språk och det finns också affischer med budskap från filmen

Information på olika språk (Vårdgivarwebben)

Under rubriken "Smittskydd Västra Götaland rekommenderar text på svenska och på olika språk".

På sidan finns text på svenska, enkel (lättläst) svenska och på fem språk. För tillfället är det enbart den lättlästa svenskan som är översatt till de fem språken.

Region Skåne

Patientinformation på flera språk (Vårdgivare Skåne):

  • Besöksförbud i hälso- och sjukvården på grund av covid-19 (4 språk)
  • Om du har luftvägsinfektion orsakad av covid-19 (4 språk)
  • Så skyddar du dig och andra från spridning av covid-19 (6 språk)
  • Tillsammans minskar vi smittspridningen - covid-19 (5 språk)

Covid-19 för allmänheten (Region Skåne)

Information about covid-19 in English and other language (Region Skåne)

Affischer och korta filmer avsedda för köpcentrum och butiker (Länsstyrelsen i Skåne).

Materialet innehåller information på flera språk om att hålla avstånd, och är anpassat till info- och reklamtavlor.

Region Jönköping

COVID-19 other languages (1177 Vårdguiden/Jönköping)

Region Sörmland

Informationsmaterial om coronaviruset (covid-19)

Här hittar du informationsmaterial om coronaviruset (covid-19) med bilder och på andra språk. Materialet fylls på löpande.

Region Örebro län

Affischer, foldrar och filmer

Affischer för mottagningar, avdelningar och offentliga platser samt informationsblad, foldrar och filmer på olika språk inklusive teckenspråk.

Här finns länkar till information från andra myndigheter

Länkar till krisinformation.se, Vårdguiden, Myndigheten för stöd till trossamfundet och många fler.