Folkhälsomyndigheten har publicerat rekommendationer till inresande från som varit i länder med nya virusvarianter. Inom vård och omsorg har också arbetsgivarna ett särskilt ansvar för att personal som omfattas av rekommendationerna inte kommer till sin arbetsplats under 7 dagar efter hemkomsten från något av de utpekade länderna.

Resande ska stanna hemma och testa sig efter ankomst till Sverige

Testning ska ske så fort som möjligt efter ankomst till Sverige samt på den femte dagen efter avresa från de utpekade länderna. Har det gått mer än fem dagar sedan ankomst från ett utpekat land är testning fortfarande viktigt.

Personer som väntar på testning och sen på provsvaren betraktas som misstänkta fall av covid-19  och ska alltså stanna hemma och undvika nära kontakter samt vara noga med hygienen.

Om det av någon anledning inte är möjligt att testa sig för covid-19 är det viktigt att stanna hemma och undvika nära kontakter samt vara noga med hygienen tills testning är möjligt.

Arbetsgivarens ansvar för vård- och omsorgspersonal

Vård och omsorg är miljöer som är särskilt viktiga att skydda från spridning av de nya varianterna av virus. Arbetsgivare inom vård och omsorg har ansvar för att säkerställa att personal som omfattas av dessa rekommendationer inte kommer till sin arbetsplats.

Personal som vistats i något av de utpekade länderna de senaste 14 dagarnaska testas och ha möjlighet att antingen jobba hemifrån eller stanna hemma under 7 dagar efter hemkomsten oavsett om de har symtom eller inte. Detta gäller dessutom om personalen någon gång delat hushåll med en person som rest till Sverige från något av de utpekade länderna under samma period.

Smittbärarpenning

Personal som inte har möjlighet att genomföra sina arbetsuppgifter på distans kan ha rätt till smittbärarpenning. Läkarkontakt behövs för intyg om smittbärarpenning och här kan med fördel företagshälsovården bistå, men olika rutiner kan gälla för olika delar av landet.

Om de nya virusvarianterna

De nya varianterna av SARS-CoV-2, kan vara mer smittsamma, men ingenting tyder på att de skulle ge svårare sjukdom. Det är därför viktigt att i så stor utsträckning som möjligt förhindra att viruset sprids i Sverige. Två av virusvarianterna har spridits i stor omfattning i länder som Storbritannien och Sydafrika. Fall har även konstaterats i andra länder i olika omfattning.