Krisinformation.se

Krisinformation.se drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, men webbplatsen är gemensam för alla myndigheter i Sverige.

1177 Vårdguiden

Privatpersoner hänvisas till 1177 Vårdguiden för rådgivning och hjälp vid sjukdom.

Nationell telefonlinje

Nationell telefonlinje om det nya coronaviruset på svenska, engelska, arabiska, somaliska, persiska, dari, tigrinja, amarinja, ryska, bosniska, kroatiska, serbiska och spanska. Telefonnumret är: 08-123 680 00 och linjen är öppen vardagar kl. 09:00-15:00.

Telefonlinje för frågor om covid-19

Coronastöd – Mallar för regionernas aktörer

På den här sidan finns mallar baserade på Folkhälsomyndigetens nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.. Mallarna är fria att använda för regionala och lokala aktörer av olika slag. Mallarna är framtagna av Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och MSB, inom Nationella informationsuppdraget.

Läs mer och ladda ner mallarna.

Myndigheten för stöd till trossamfundet

Myndigheten för stöd till trossamfundets information om COVID-19 som är relevant för trossamfunden och deras församlingar.

Information om COVID-19 som är relevant för trossamfunden.

Samfundsledare om corona vintern 2020

SST och MSB har bett samfundsledare att informera om covid-19.

Med anledning av den rådande situationen har Myndigheten för stöd till trossamfund och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bett företrädare för olika trossamfund att informera om Corona/covid-19.

Trossamfundsledare talar om covid-19

MFD - Myndigheten för delaktighet

Tillgänglig information om om sjukdomen covid-19 och coronaviruset riktat till offentliga verksamheter och till personer med funktionsnedsättning.

Skolverket

Socialstyrelsen

Länsstyrelsen i Skåne

Affischer och filmer för köp­centrum och butiker

Visita

Informationskampanjen ”Safe to visit” med tre broschyrer med åtgärder mot smittspridning på restauranger, hotell och campingplatser

Svensk handel

Svensk handel har kampanjen Välkommen in, en kampanj för en trygg och säker handel i tider av corona

Transportstyrelsen

Svensk sjöfart

Information om sjöfart och Corona

Informationsverige.se

Så skyddar du dig och andra från spridning av coronaviruset och covid-19, filmer på flera språk.

Regionernas och kommunernas kommunikationsstöd

Samlat informationsmaterial på olika språk som regioner och kommuner har delat för att fler ska kunna använda. Informationsmaterialet kan användas på webbplatser eller skrivas ut och sättas upp på mottagningar och liknande eller delas ut till allmänheten.

Regionernas material finns samlat här