Krisinformation.se

Krisinformation.se drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, men webbplatsen är gemensam för alla myndigheter i Sverige.

1177 Vårdguiden

Privatpersoner hänvisas till 1177 Vårdguiden för rådgivning och hjälp vid sjukdom

Nationell telefonlinje

Nationell telefonlinje om det nya coronaviruset på svenska, engelska, arabiska, somaliska, persiska, dari, tigrinja, amarinja, ryska, bosniska, kroatiska, serbiska och spanska. Telefonnumret är: 08-123 680 00 och linjen är öppen vardagar kl. 09:00-15:00.

Telefonlinje för frågor om covid-19

MSB – Annonsmaterial med nationella budskap

Aktuellt material som du kan ladda ner och använda för att hjälpa till att minska smittspridningen

Myndigheten för stöd till trossamfundet

Myndigheten för stöd till trossamfundets information om COVID-19 som är relevant för trossamfunden och deras församlingar.

Information om COVID-19 som är relevant för trossamfunden

Med anledning av den rådande situationen har Myndigheten för stöd till trossamfund och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bett företrädare för olika trossamfund att informera om Corona/covid-19.

Trossamfundsledare talar om covid-19

MFD - Myndigheten för delaktighet

Tillgänglig information om om sjukdomen covid-19 och coronaviruset riktat till offentliga verksamheter och till personer med funktionsnedsättning

Skolverket

Socialstyrelsen

Länsstyrelsen i Skåne

Affischer och filmer för köp­centrum och butiker

Visita

Informationskampanjen ”Safe to visit”

Svensk handel

Corona – information för handeln

Transportstyrelsen

Svensk sjöfart

Information om sjöfart och Corona

Regionernas och kommunernas kommunikationsstöd

Samlat informationsmaterial på olika språk som regioner och kommuner har delat för att fler ska kunna använda. Informationsmaterialet kan användas på webbplatser eller skrivas ut och sättas upp på mottagningar och liknande eller delas ut till allmänheten.

Regionernas material finns samlat här