Filmen Information om coronaviruset

Filmen visar hur vi ska göra för att minska smittspridningen och varför det är viktigt med skyddsutrustning.
Filmen berättar också om att det är viktigt att alla får information.

Myndigheten för delaktighet har gjort filmen tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Riksförbundet FUB.

Information om coronaviruset

Lättlästa nyheter

Nyhetstidningen 8 Sidor skriver om corona-viruset

Kommunikationskartor, bilder och symboler

Samtalskarta på DHB:s webbplats

Material med pictobilder på FUB:s webbplats

Material och tips på tillgänglig information på Västra Götalandsregionens webbplats

Bildstöd på bloggen Snakket går (Västra Göteborg)

Material om Corona på pictogram.se från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Tecken som stöd att använda i samtal om Corona på Ritade teckens webbplats