De här råden gäller alla
men inte barn under 6 år

De här råden gäller alla,
både barn och vuxna,
både personer som är vaccinerade
och personer som inte är vaccinerade.

Men råden gäller inte barn
som är under 6 år.
De behöver inte ta ett covid-test
om de är sjuka eller har varit utomlands,
eller om någon de bor med har covid-19.

Men även barn under 6 år,
ska stanna hemma om de är sjuka
och har symtom på covid-19.

Stanna hemma och ta ett covid-test
om du är sjuk just nu

Stanna hemma om du är sjuk
och har symtom på covid-19.
Till exempel om du har ont i halsen eller feber.

Du ska också ta ett covid-test.

På webbplatsen 1177.se kan du läsa mer om
hur du testar dig
.

Här kan du läsa mer om
symtomen på covid-19

Här kan du läsa mer om
de olika covid-test som finns.

Ta ett covid-test om du har varit utomlands

Ta ett covid-test
om du har rest utomlands.

Ta covid-testet
så fort du kan.
Helst samma dag
som du kommer till Sverige.

Stanna hemma
tills du får svar på testet.

Ta ett covid-test om någon du bor med
får covid-19

Ta ett covid-test
om någon du bor med får covid-19.

Du ska ta ett covid-test
även om du själv inte har symtom.

Stanna hemma
tills du har fått svar på testet.

Här kan du läsa mer om
vad du ska göra

Om testet visar att du har covid-19

Om testet visar att du har covid-19
ska du fortsätta stanna hemma.
Följ de råd du får från sjukvården.
Råden berättar hur du ska göra
för att inte smitta någon annan.

Du behöver inte ta ett test till
för att se om du har blivit frisk igen.

Om testet visar att du inte har covid-19

Om testet visar att du inte har covid-19
kan du gå till jobbet eller skolan igen
när du är frisk.