Vaccin till alla som bor i Sverige

Bor du i Sverige?
Eller har du varit här ganska länge?
Då kan du få vaccin om du vill.

Du kan också få gratis vaccin om du:

  • söker asyl
  • är i Sverige utan tillstånd.

Ingen får lämna ut info
om dig när du får vaccin

Personal i vården har tystnadsplikt.
Det betyder att de inte får
berätta något om dig för andra.
De får inte säga till någon annan
om du har en sjukdom eller får vård.

Tystnadsplikten gäller alla i Sverige.

Du behöver inget ID,
du kan få ett nummer
av vården

Ta med ID om du har det
när du ska få vaccin.

Har du inget ID, personnummer
eller samordningsnummer?
Du kan få vaccin i alla fall.
Då får du ett tillfälligt nummer.
Det får du av sjukvården.

Har du redan ett nummer från sjukvården?
Då kan du använda det.
Spara numret.
Du kommer att få vaccin två gånger.
Du behöver numret båda gångerna.

Det är bara sjukvården som
kan använda det här numret.
Andra kan inte hitta det.

Personalen skriver att du
har fått vaccin för att kunna
ge dig rätt vård

Sjukvården har ett journalsystem.
Alla i Sverige får en egen journal.
I den skriver personalen om din vård.
Det är för att de ska kunna ge rätt vård.

Det är viktigt att du har ID
eller ett nummer
när du ska få vaccin.
Annars kan inte personalen
skriva i din journal.

Om du mår dåligt
efter att du har fått vaccin
är det viktigt att veta
vilket vaccin du har fått.
Det är viktigt att veta när du fick det.

Du kan spara en kopia av journalen på papper.
Den kan du visa upp för sjukvården
om du skulle behöva det.

Olika sjukhus och regioner kan ha
olika journalsystem.
Därför är det viktigt att du sparar
info om din vaccination.