Conduită socială responsabilă în prevenirea răspândirii infecției

Toți au o responsabilitate proprie în prevenirea răspândirii bolilor. Trebuie să te gândești singur la ceea ce trebuie să faci pentru a nu te infecta și pentru a nu infecta pe alții.

Protejeazǎ-te prin vaccinare

Vaccinarea este cea mai bunǎ modalitate de protecție împotriva bolilor grave și a rǎspândirii covid-19.

Folkhälsomyndigheten [Autoritatea sanitarǎ publicǎ] recomandǎ tuturor celor care au împlinit 12 ani sǎ se vaccineze împotriva covid-19.

Informații despre vaccinare: Este bine de știut despre vaccinarea împotriva covid-19

Pe site-ul 1177.se poți citi despre cum se efectueazǎ vaccinarea exact în zona în care locuiești. Iatǎ cum procedezi pentru a te vaccina împotriva covid-19 (1177.se)

Dacǎ ai simptome, trebuie sǎ stai acasǎ și sǎ efectuezi testul

  • Fii atent la simptomele noi, care sunt dureri în gât, rǎcealǎ, febrǎ, tuse sau senzație de boalǎ.
  • Dacǎ apar aceste simptome sau alte simptome de infecție a cǎilor respiratorii, trebuie sǎ stai acasǎ.
  • Efectueazǎ testul de covid-19. Aceasta est evalabil atât pentru tine, care ești vaccinat, cât și pentru tine, care ești nevaccinat.
  • Prin a sta acasǎ, când apar simptome, diminuezi riscul de rǎspândire a infecției cu covid-19 și a altor infecții, cum ar fi gripa și virusul RS.
  • Când apar simptome de infecție a cǎilor respiratorii, trebuie sǎ stai acasǎ de la serviciu, școalǎ, grǎdinițǎ și alte activitǎți, chiar dacǎ testul de covid-19 a fost negativ. În aces fel diminuezi riscul rǎspândirii altor infecții.
  • Dacǎ ai nevoie de ajutor sǎ-ți evaluezi simptomele sau de sfaturi despre cum poți cǎuta îngrijiri medicale, telefoneazǎ la 1177. Aceasta este evalabil în mod special pentru persoanele care aparțin grupului de risc, care poate avea nevoie de tratament și pentru alte boli în afarǎ de covid-19, cum ar fi gripa.

Pe site-ul 1177.se existǎ și informații despre cum se efectueazǎ testul în zona unde locuiești. Copii care nu au început încǎ clasa preșcolarǎ și care nu au avut covid-19 constatat în ultimele șase luni.

Revii când testul este negativ și te-ai însǎnǎtoșit

Poți sǎ revii la grǎdinițǎ, școalǎ, serviciu și la activitǎțile de timp liber când testul este negativ și te-ai însǎnǎtoșit. Dacǎ ai avut febrǎ, trebuie sǎ fii fǎrǎ febrǎ cel puțin 24 ore. Anumite simptome izolate legate de cǎile respiratorii pot persista și dupǎ însǎnǎtoșire.

Cât timp va trebui sǎ stai acasǎ depinde de la persoanǎ la persoanǎ. La anumite persoane poate fi vorba de douǎ-trei zile iar la altele de o sǎptǎmânǎ sau mai mult. Cu ajutorul acestor recomandǎri poți evalua singur când ești sǎnǎtos și poți reveni la activitǎțile cotidiene.

Dacǎ testul de covid-19 ți-a ieșit negativ, sunt valabile alte recomandǎri.

Trebuie sǎ ții cont de faptul cǎ s-ar putea sǎ existe hotǎrâri speciale la nivel regional, care sǎ completeze recomandǎrile de la Folkhälsomyndigheten.

Dacǎ cineva din gospodǎria ta s-a infectat cu covid-19 trebuie sǎ stai acasǎ

Dacǎ o persoanǎ cu care locuiești se infecteazǎ cu covid-19 și tu trebuie sǎ stai acasǎ. Procedeazǎ în felul urmǎtor:

  • Stai acasǎ timp de șapte zile începând cu ziua în care persoana din gospodǎria ta a fǎcut probele. Aceasta este valabil atât pentru tine, care ești vaccinat, cât și pentru tine care nu ești vaccinat, chiar dacǎ nu ai simptome. Și copiii care nu au început grǎdinița trebuie sǎ stea acasǎ.
  • Dacǎ ai simptome, efectueazǎ testul cât mai curând posibil.
  • Dacǎ nu ai simptome efectueazǎ testul dupǎ cinci zile. Cele cinci zile se calculeazǎ începând cu ziua în care persoana din gospodǎria ta a testat pozitiv. Copiii care încǎ nu au început grǎdinița nu trebuie sǎ efectueze testul, dar trebuie sǎ rǎmânǎ acasǎ.
  • Dacǎ rǎspunsul probelor este negativ și nu ai avut simptome, la șapte zile dupǎ ce persoana din gospodǎria ta a testat pozitiv poți merge din nou la școalǎ, serviciu sau la alte activitǎți.

O persoanǎ care a avut covid-19 constatat în ultimele șase luni nu trebuie sǎ se testeze sau sǎ stea acasǎ dacǎ o persoanǎ cu care locuiește se infecteazǎ cu covid-19. Trebuie însǎ sǎ stea acasǎ dacǎ îi apar noi simptome.

Pentru tine, care nu ești vaccinat, sunt valabile recomandǎri speciale privind pǎstrarea distanței sociale

Trebuie sǎ fii deosebit de atent cu protecția ta și a celor din jur împotriva infecției dacǎ ești adult și nu ești vaccinat. Aceasta est evalabil și în cazul în care nu ai simptome.

Folkhälsomyndigheten are sfaturi generale privind persoanele adulte care se pot vaccina, dar care încǎ nu au fǎcut aceasta, ele trebuind sǎ fie deosebit de atente cu persoanele din grupa de risc și care au peste 70 ani.

Iatǎ cum procedezi pentru a pǎstra distanța socialǎ fațǎ de alții, când aceasta este posibil, și pentru a evita în mod special contactele cu persoane din grupa de risc și care sunt mai în vârstǎ de 70 ani.

Pǎstreazǎ distanța socialǎ fațǎ de alții la locul de muncǎ, când aceasta este posibil, și evitǎ locuri aglomerate, de exemplu concerte, cluburi de noapte și festivitǎți mai mari.

Iatǎ cum procedezi dacǎ testul covid-19 ți-a ieșit pozitiv

Dacǎ testul covid-19 îți iese pozitiv, trebuie sǎ stai acasǎ și sǎ urmezi regulile de comportament valabile pentru cei infectați cu covid-19.

Poți merge din nou la grǎdinițǎ, la școalǎ, la serviciu și la activitǎțile de timp liber dacǎ ai stat acasǎ cel puțin șapte zile începând cu data la care au apǎrut simptomele și pânǎ când nu ai mai avut febrǎ în ultimele douǎ zile și te simți sǎnǎtos. S-ar putea ca anumite simptome legate de cǎile respiratorii sǎ persiste și dupǎ însǎnǎtoșire.

Dacǎ nu știi cu siguranțǎ dacǎ ai nevoie de îngrijiri medicare pentru simptomele tale, telefoneazǎ la 1177. Dacǎ afecțiunea îți pune viața în pericol, telefoneazǎ la 112.