Normalt färdas virus endast en kort bit i luften innan de faller mot marken. Har man en fläkt som står på i rummet finns däremot en teoretisk möjlighet att fläkten blåser vätskedroppar med virus längre bort.

Detta kan även gälla covid-19 även om man inom vetenskapen inte har tittat specifikt på denna sjukdom och hur dess viruspartiklar påverkas av fläktar.

Folkhälsomyndigheten råder därför att man ska undvika att rikta fläktar mot grupper av människor. Däremot kan man använda fristående fläktar och liknande i rum där enbart en person vistas.